Ikoni ohje.png

Muokattaessa Polkupyöräwikin sivuja wikiteksti-muodossa, apuna on tekstikentän yläosassa näkyvä palkki, josta saa useimpien toimintojen muotoilukoodit näppärästi esille. Kaikkea ei siis tarvitse muistaa ulkoa. Tällä sivulla ei ole listattu kaikkia mahdollisia muotoilukoodeja, vaan pelkästään yleisimmin ongelmia aiheuttavat ja Mediawikin syntaksista poikkeavat. Yleisimmin käytetyt muotoilukoodit löytyvät Wikipedian koodioppaasta, joista siis useimmat toimivat Polkupyöräwikissäkin.

Yhdellä rivinvaihdolla ei ole merkitystä wikiteksti-muodossa, mutta kaksi rivinvaihtoa aloittaa uuden kappaleen. Älä käytä otsikoiden ja tekstin välillä siis useampaa kuin yhtä rivinvaihtoa, koska tällöin tekstiin tulee liikaa väliä.

Yleisimmät muotoilut[muokkaa]

Otsikot[muokkaa]

== 1. tason otsikko ==

=== 2. tason otsikko ===

==== 3. tason otsikko ====

Lihavointi, kursivointi yms.[muokkaa]

'''Lihavointi'''
''Kursivointi''
<u>Alleviivaus</u>
<sup>Yläindeksi</sup>
<sub>Alaindeksi</sub>

Lihavointi Kursivointi Alleviivaus Yläindeksi Alaindeksi

Listat[muokkaa]

* Listoja voi tehdä helposti:
** jokainen rivi aloitetaan tähdellä
** useampi tähti tarkoittaa syvempää tasoa
 • Listoja voi tehdä helposti:
  • jokainen rivi aloitetaan tähdellä
  • useampi tähti tarkoittaa syvempää tasoa
# Numeroiduilla listoilla voi
# myös tehdä listoja.
## jokainen rivi aloitetaan risuaidalla
## useampi risuaita tarkoittaa syvempää tasoa
 1. Numeroiduilla listoilla voi
 2. myös tehdä listoja.
  1. jokainen rivi aloitetaan risuaidalla
  2. useampi risuaita tarkoittaa syvempää tasoa
# Listoja voi myös sekoittaa
#* eli numeroituja
#* ja ei numeroituja listoja sekaisin
# näitäkin voi tarvita
#* joissain tapauksissa
 1. Listoja voi myös sekoittaa
  • eli numeroituja
  • ja ei numeroituja listoja sekaisin
 2. näitäkin voi tarvita
  • joissain tapauksissa

Viittaukset ja lähdeluettelot[muokkaa]

Tekstin pohjana olisi aina hyvä käyttää lähteitä (esim. pyöräilyä käsittelevää kirjaa tai tunnettua nettisivua), joka tuo tekstille uskottavuutta. Lähteet voi toki luetella sivun lopussa käyttäen tavallista listaa, varsinkin, jos koko artikkeli pohjautuu vain yhteen lähteeseen. Mikäli lähteitä on useampia, on kuitenkin parempi käyttää wikin sisäistä viittausjärjestelmää, joka tekee lähteiden käytöstä selkeämpää.

Lähteiden käyttö on helppoa. Viittauksen lähteeseen voi lisätä esim. kappaleen perään tai vuosiluvun jälkeen lisäämällä seuraavan tekstipätkän:

<ref>Viittauksen sisältö</ref>

Viittauksen sisältöön kirjoitetaan esimerkiksi lähteen www-osoite ja kuvaus tai kirjan nimi ja tekijät. Esimerkkejä viittauksen käytöstä löytyy alta:

Polkupyöräily keksittiin 1200-luvulla<ref>http://www.polkupyorahumpuukia.net
Polkupyöräilyn historia</ref>. Polkupyöriä suomessa on noin 1 miljoona.
<ref>Meikäläinen, M: "Polkupyöräilyn perusteet", sivu 23. Kustantamo, 2005.</ref>

Kaikki viittaukset saa helposti listattua sivun loppuun lisäämällä uuden otsikon nimeltä "Lähteet" ja sen alle tekstin:

<references/>

Edellinen esimerkki näyttäisi siis seuraavalta:

Polkupyöräily keksittiin 1200-luvulla[1]. Polkupyöriä suomessa on noin 1 miljoona. [2]

Ja lähteluettelo seuraavalta:

 1. http://www.polkupyorahumpuukia.net Polkupyöräilyn historia
 2. Meikäläinen, M: "Polkupyöräilyn perusteet", sivu 23. Kustantamo, 2005.

Viittaukset siis laitetaan aina tekstin sekaan sinne kohtaan, missä tekstissä viitataan lähteeseen. Wiki-järjestelmä huolehtii lähteiden numeroinnista ja listauksista, kunhan muistaa laittaa sivun loppuun edellisessä kappaleessa mainitun references-tagin.

Samaa viittausta voi käyttää useammassa kohdassa ilman, että se listataan lähdeluettelossa turhaan monta kertaa, antamalla viittaukselle nimen. Esimerkiksi jos edellä esitetty teksti käyttäisi vain yhtä ja samaa lähdettä, voidaan jäljemmällä lähteelle vain antaa sama nimi kuin ensimmäiselle:

Polkupyöräily keksittiin 1200-luvulla<ref name="viittauksenNimi">
http://www.polkupyorahumpuukia.net Polkupyöräilyn historia</ref>. 
Polkupyöriä suomessa on noin 1 miljoona. 
<ref name="viittauksenNimi" />

Tämä esimerkki näyttäisi siis seuraavalta:

Polkupyöräily keksittiin 1200-luvulla[1]. Polkupyöriä suomessa on noin 1 miljoona. [1]

Ja lähdeluettelo taasen seuraavalta:

 1. 1,0 1,1 http://www.polkupyorahumpuukia.net Polkupyöräilyn historia

Sisällysluettelon poistaminen[muokkaa]

Sivuille joilla on ainakin neljä otsikkoa, luodaan automaattisesti sisällysluettelo. Jos tämä ei ole toivottavaa (esim. lyhyet artikkelit, luettelot), voi sivulle lisätä seuraavan tekstin, joka pakottaa sisällysluettelon pois näkyvistä: __NOTOC__

Sivu- ja alaluokkalistausten poistaminen luokista[muokkaa]

Luokkien sivuilla listataan oletuksena luokan sisältämät alaluokat ja luokan sisältämät sivut. Jos tarkoitus on näyttää nämä listaukset jossain toisessa muodossa (esim. dynaamisella listalla, kuten luokassa Huolto), voi sivulle lisätä seuraavan tekstin, joka piilottaa listat käyttäjältä: __NOCATEGORYLISTS__

Pääartikkelin merkitseminen[muokkaa]

Joissain tapauksissa artikkelissa sivutaan aihetta, josta on olemassa (tai tulee olemaan) oma artikkelinsa. Tällöin esimerkiksi kappaleen otsikon alle on hyvä merkitä, että asiasta löytyy enemmän tietoa pääartikkelista. Esimerkiksi polkupyörän rakennetta käsittelevässä artikkelissa kerrotaan polkupyörän osista, kuten rungosta ja pyöristä. Näistä on kuitenkin olemassa (tai tulee olemaan) omat artikkelinsa. Samaa tietoa ei ole järkevää toistaa eri paikoissa: pääartikkelissa on hyvä olla yksityiskohtaisempi tieto ja muissa artikkeleissa kerrottu asiasta lyhyesti sisältäen viittauksen pääartikkeliin. Pääartikkelin merkitseminen onnistuu lisäämällä otsikon alle seuraavan muotoilukoodin:

{{Pääartikkeli|[[Artikkelin nimi]]}}

Pystyviivan jälkeen tulee siis linkki pääartikkeliin. Mallia voi ottaa esimerkiksi artikkelista Polkupyörän rakenne.

Keskeneräisten artikkelien merkitseminen[muokkaa]

Vaikka Polkupyöräwikin artikkelit eivät oikeastaan koskaan ole täysin valmiita (kuka tahansa voi muokata niitä paremmiksi), on artikkeli hyvä merkitä keskeneräiseksi, mikäli se jää selvästi kesken (esim. olennaista tekstiä puuttuu). Näin muut käyttäjät voivat halutessaan helposti täydentää keskeneräisiä artikkeleja. Artikkelin voi merkitä keskeneräiseksi lisäämällä artikkelin loppuun seuraavan muotoilukoodin:

{{Kesken}}

Tämä muotoilukoodi lisää sivun loppuun merkinnän artikkelin keskeneräisyydestä ja lisää artikkelin keskeneräisten artikkelien luokkaan. Syytä artikkelin keskeneräisyyteen voi halutessaan tarkentaa lisäämällä tarkentavan tekstin pystyviivan jälkeen:

{{Kesken|Otsikkoihin 1 ja 2 tarvitaan lisää sisältöä}}

Linkit[muokkaa]

Linkki voi olla joko linkki Polkupyöräwikin artikkeliin tai linkki johonkin muuhun sivustoon. Näiden linkkien lisäämisessä on hieman eroja.

Linkki Polkupyöräwikin omiin artikkeleihin[muokkaa]

Jos haluat lisätä sisäisen linkin Polkupyöräwikin artikkeleihin, lisätään tekstin sekaan artikkelin nimi ympäröitynä kaksinkertaisilla hakasuluilla. Esimerkiksi tämä on esimerkki linkistä: Kaikki vaihteista. Rakenne on siis seuraavanlainen:

[[Kaikki vaihteista]]

Joskus linkin teksti on kuitenkin eri kuin itse artikkelin nimi. Tällöin artikkelin nimi ja linkin teksti erotetaan pystyviivalla. Edellä esitetty esimerkki voidaan siis muuttaa muotoon Kaikki mitä haluat tietää: vaihteet. Rakenne on siis sama kuin yllä, mutta linkin näyttämä haluttu teksti on rakenteen lopussa ja se erotetaan artikkelin nimestä pystyviivalla:

[[Kaikki vaihteista|Kaikki mitä haluat tietää: vaihteet]]

Voit myös linkittää tiettyyn otsikkoon sivulla. Tällöin artikkelin nimen paikalle tulee otsikon nimi, jonka eteen on lisätty risuaita. Tai jos linkki viittaa jonkin toisen artikkelin otsikkoon, lisätään risuaita ja otsikon nimi artikkelin nimen jälkeen. Alla on kaksi esimerkkiä, joista ensimmäinen on linkki tämän sivun otsikkoon ja jälkimmäinen toisen artikkelin otsikkoon:

[[#Otsikon nimi|Linkin teksti]]
[[Toinen artikkeli#Otsikon nimi|Linkin teksti]]

Esimerkiksi tämän sivun Linkit-otsikkoon voi linkittää tältä Ohje-sivulta seuraavasti:

[[#Linkit|Katso tarkemmin linkit]]

Tämä näyttäisi siis seuraavalta: Katso tarkemmin linkit.

Linkki wikin ulkopuolisiin artikkeleihin[muokkaa]

Jos halutaan näyttää linkkinä koko osoite, riittää että tekstin sekaan kirjoittaa linkin osoitteen kokonaisuudessaan (myös http-alkuosa). Esim. tämä on esimerkki linkistä wikin ulkopuolelle: http://www.mvnet.fi. Tämän tyyppinen linkki on hyvä, jos sivu on tarkoitus myös tulostaa, koska osoitteen näkee tästä suoraan. Esimerkin teksti muuttuu siis linkiksi yksinkertaisesti kirjoittamalla seuraavasti:

Esim. tämä on esimerkki linkistä wikin ulkopuolelle: http://www.mvnet.fi

Pitkän ja tylsän linkin voi myös halutessaan itse kirjoittaa lyhyemmäksi. Tällöin annetaan linkki hakasulkujen sisään: ensiksi linkin URL-osoite ja sitten välilyönti ja linkin teksti. Edellisen esimerkin voi siis muuttaa muotoon: MVnet, joka näyttää wikitekstinä seuraavalta:

[http://www.mvnet.fi MVnet]

Kuvan lisääminen wikiteksti-muodossa[muokkaa]

Muokatessa sivua wikiteksti-muodossa, kuvan saa lisättyä seuraavalla muotoilukoodilla:

[[Kuva:Logo_iso.gif|thumb|right|Kuvateksti]]
Kuvateksti

Jos haluat esikatselukuvasta wikiteksti-muodossa tietyn levyisen, onnistuu se lisäämällä thumb-sanan jälkeen kuvan leveys pikseleinä. Yleensä tähän ei ole kuitenkaan tarvetta. Eli esimerkiksi edellisen kuvan saisi lisättyä 500 pikselin levyisenä alla olevalla muotoilukoodilla, joka tuottaa oikealla näkyvän kuvan.

[[Kuva:Logo_iso.gif|thumb|80px|right|Kuvateksti]]

Sivun lisääminen luokkaan (kategoriaan)[muokkaa]

Sivun voi lisätä luokkaan (käytetään myös nimeä kategoria), lisäämällä sivun loppuun seuraavan muotoilukoodin

[[Luokka:Tähän luokan nimi]]

Eli esimerkiksi, jos sivun haluaa lisätä luokkaan Huolto, onnistuu se lisäämällä seuraava rivi sivun loppuun:

[[Luokka:Huolto]]

Uudelleenohjaa artikkeli[muokkaa]

Uudelleenohjaa artikkeli toiseen sijoittamalla seuraavanlainen teksti sivun ensimmäiselle riville. Huomaa, että sen jälkeen ei saa olla tekstiä, jotta uudelleenohjaus toimisi varmasti:

#OHJAUS [[Toisen artikkelin nimi]]

Tätä ominaisuutta on hyvä käyttää, mikäli samasta asiasta voi käyttää useampaa nimitystä. Esimerkiksi, jos pääartikkelin nimi on Polkupyörän huolto, voisi olla järkevää uudelleenohjata esim. sivu Huolto ko. sivuun, jolloin sivun löytää helpommin.

Videoiden lisääminen tekstin sekaan[muokkaa]

Polkupyöräwikissä käytetään lisäosaa, joka mahdollistaa videoiden lisäämisen esim. YouTubesta wikin sivuihin.

Esimerkiksi jos video löytyy YouTubesta osoitteesta http://www.youtube.com/watch?v=2hnm0OzhiYk, voi videon lisätä wikisivulle kirjoittamalla wikiin seuraavaa:

{{#ev:youtube|2hnm0OzhiYk}}

Eli ev-funktion sisälle laitetaan alkuperäisestä osoitteesta v-parametrin sisältämä merkkijono.

Karttojen lisääminen tekstin sekaan[muokkaa]

Polkupyöräwikissä käytetään lisäosaa, joka mahdollistaa erilaisten karttojen lisäämisen wikin sivuihin. Karttoja on hyvä lisätä esimerkiksi pyöräliikkeiden arvosteluihin tai muihin artikkeleihin, joissa kartta tuo jotain lisäarvoa tekstille. Kartan lisääminen onnistuu helpoiten käyttämällä Kartan muokkausohjelma-sivua, josta voit kopioida wikikoodin sivulle. Koodi näyttää seuraavanlaiselta:

{{#display_map: 60.19776616472557,24.915306787152076~Helsinki}}

Lisää esimerkkejä minkälaisia karttoja voi käyttää löytyy lisäosan Maps examples-sivulta.

Sponsoroidut linkit:

Aiheeseen liittyvää sisältöä...