Logo iso.gif

Polkupyöräwiki on vapaasti muokattavissa oleva polkupyöräilyyn keskittynyt sivusto. Kuka tahansa, jolla on Internet-yhteys, voi muokata Polkupyöräwikin artikkeleja. Polkupyöräwikistä löytyy paljon arvokasta ja totuudenmukaista tietoa, mutta Polkupyöräwiki EI kuitenkaan voi taata Polkupyöräwikissä olevan tiedon oikeellisuutta. Jos tarvitset tarkkoja neuvoja jostain aiheesta (esimerkiksi polkupyörän huollosta), käänny osaavan asiantuntijan puoleen. Kukaan Polkupyöräwikin kanssa tekemisissä oleva ei ole millään tavalla vastuussa virheellisten tai loukkaavien tietojen olemassaolosta tai niiden käytöstä, eikä myöskään ota mitään vastuuta Polkupyöräwikissä annettujen ohjeiden noudattamisesta aiheutuneista vahingoista tai onnettomuuksista. Maantie- ja maastopyöräilyn luonteeseen kuuluu aina erottamattomasti tietty vaarallisuus. Pyöräilijän on itse kannettava vastuu omista teoistaan ja turvallisuudestaan. Tällä sivustolla annetut tiedot eivät korvaa tervettä järkeä ja harkintakykyä, joiden avulla pyöräilijä voi vähentää harrastukseen liittyviä riskejä. Pyöräilijän on aina varauduttava yllätyksiin ja pysyttävä valppaana ja varovaisena.

Polkupyöräwikissä oleva tieto tarjotaan käyttäjille ilmaiseksi ja ilman velvoitetta; tämän sivuston käyttö ei luo sinun, Polkupyöräwikin tai kenenkään Polkupyöräwikiin liittyvän henkilön välille sopimus- tai vastuusuhdetta. Sinulla on rajattu oikeus käyttää ja kopioida materiaalia Polkupyöräwikistä, mutta tämä käyttöoikeus ei muodosta tai implikoi minkäänlaista sopimuksellista tai muunkaltaista korvausvastuuta.

Polkupyöräwiki saattaa sisältää muiden osapuolien tavaramerkkejä tai muita lailla suojattuja immateriaalisia hyödykkeitä. Ne kuuluvat omistajilleen eikä niiden käyttö Polkupyöräwikissä anna sinulle tai kenellekään muulle oikeutta käyttää niitä muussa yhteydessä. Jos toisin ei mainita, Polkupyöräwikillä ei ole tosiasiallista suhdetta tavaramerkkeihin tai niiden omistajiin eikä Polkupyöräwiki siten voi myöntää sinulle tai kenellekään muulle oikeutta käyttää kyseessä olevia tavaramerkkejä.

Vaikka virheellisiä tietoja pyritään korjaamaan Polkupyöräwikissä, kenelläkään ei ole velvollisuutta korjata niitä, ja tästä syystä kaikki Polkupyöräwikistä löytyvä tieto toimitetaan sinulle ilman takuuta oikeellisuudesta tai sopivuudesta mihinkään käyttötarkoitukseen.

Aiheeseen liittyvää sisältöä...