Renkaiden kokojen eri merkintätyylit[muokkaa]

Renkaan ja vanteen poikkileikkaus.
Renkaan ulko- ja sisähalkaisijat. Esim. ISO-standardi käyttää mittana sisähalkaisijaa millimetreinä ja ulkohalkaisijaa käytetään ilmoitettaessa mitta tuumina tai ranskalaisittain millimetreinä.

Polkupyörien ulkorenkaita on useita eri kokoja. Eri kokoisia renkaita käytetään eri tyyppisissä pyörissä. Esimerkiksi maantiepyörissä on käytössä isommat halkaisijaltaan 28” renkaat, kun taas maastopyörissä käytetään tavallisesti pienempiä 26” renkaita. Renkaiden halkaisijoiden lisäksi renkaat poikkeavat toisistaan leveydeltään ja kuvioinniltaan. Maantiepyörissä on hyvin kapeat renkaat, jotta vierintävastus olisi mahdollisimman pieni. Maastopyörissä taas renkaat ovat leveämmät ja kuvioiduimmat paremman pidon saamiseksi. Jos vanne on suunniteltu 26” renkaalle, ei siihen luonnollisesti sovi 28” rengas. Renkaan leveyden voi valita ajonsa mukaan tietyissä rajoissa (leveä maastoajoon, kapea maantieajoon), mutta liian kapea rengas ei sovi leveään vanteeseen eikä liian leveä rengas liian kapeaan vanteeseen. Myös sisärenkaita löytyy useita kokoja, jotka sopivat tietyn kokoisiin ulkorenkaisiin, joten siksi onkin tärkeää tietää, mitä renkaiden kokomerkinnät tarkoittavat.

Polkupyörien renkaiden kokomerkinnät ovat hieman sekavia. Ajan myötä käyttöön on otettu hyvin vaihteleva kirjo merkintätyylejä. Toiset käyttävät renkaiden kokomerkinnöissä tuumia, toiset millimetrejä. Halkaisijalla taas saatetaan tarkoittaa renkaan ulko- tai sisähalkaisijaa. Aina saman merkinnän omaavat renkaat eivät edes välttämättä ole täysin saman kokoisia.

Kokomerkinnöille yhteistä on renkaan halkaisijan ja leveyden ilmoittaminen. Toisissa merkintätavoissa mitat ilmoitetaan tarkemmin kuin toisissa. Käytännössä yleisessä käytössä on kolme eri renkaiden koon merkintätapaa: tuumakoot, ranskalainen merkintätapa ja ISO-standardi (ETRTO). Näiden lisäksi joissain renkaissa saatetaan käyttää sitten epästandardeja merkintätapoja, jolloin mitat menevät hieman arvailuiksi. [1]

Tuumakoot[muokkaa]

Perinteisin tapa mitata renkaan kokoa on ilmoittaa sen halkaisija ja leveys tuumina. Renkaan koko ilmoitetaan tuumina yleensä kahdella luvulla, joista ensimmäinen kertoo renkaan ulkohalkaisijan likimääräisen pituuden tuumina ja jälkimmäinen luku renkaan leveyden tuumina (joko desimaaleina tai murtolukuina). Esimerkiksi merkintä 26 x 1.75 tarkoittaa ulkohalkaisijaltaan noin 26” rengasta, joka on leveydeltään 1,75 tuumaa (n. 44 mm). Desimaalien sijasta toisen luvun paikalla voidaan käyttää myös murtolukuja. Esimerkiksi merkintä 27 x 1 1/4 tarkoittaa halkaisijaltaan 27” rengasta, jonka leveys on 1,25 tuumaa (n. 32 mm).

Joskus renkaissa ilmoitetaan erikseen renkaan leveys ja korkeus. Tällöin merkintään lisätään renkaan leveyden jälkeen kolmas lukema, joka kertoo renkaan korkeuden. Esimerkiksi merkintä 28 x 1 5/8 x 1 3/8 tarkoittaa ulkohalkaisijaltaan noin 28” rengasta, jonka on leveys 1 5/8 tuumaa ja korkeus 1 3/8 tuumaa. [2]

Tuumakokoina ilmoitetut koot ovat kuitenkin hyvin epätarkkoja. Ensinnäkin ensimmäinen luku merkitsee renkaan ulkohalkaisijan likimääräistä mittaa, joka on hyvin epämääräinen mitta. Esimerkiksi renkaat halkaisijaltaan 559 mm (MTB-pyörän rengas), 571 mm (Triathlonpyörän rengas) ja 590 mm (Touring-rengas) merkittäisiin kaikki 26 tuuman renkaiksi, vaikka ne ovat käytännössä aivan eri kokoisia. [2]

Lisäksi desimaaleina ja murtolukuina ilmoitetut leveydet eivät ole aina verrattavissa keskenään. Esimerkiksi merkintä 26 x 1.75 ja 26 x 1 3/4 eivät tarkoita samaa, vaikka tuumakoot ovatkin matemaattisesti yhtä suuria. Kyseiset renkaat eivät siis olisi saman kokoisia, vaikka näin voisi luullakin. Tuumakokoja käytettäessä ei siis koskaan pidäkään luottaa siihen, että renkaat olisivat saman kokoisia, jos toisen leveys on ilmoitettu käyttäen desimaaleja ja toisen murtolukuja. Näistä ongelmista huolimatta tätä merkintätapaa käytetään paljon maastopyörien renkaissa. [1]

Ranskalainen merkintätapa[muokkaa]

Joissain renkaissa käytetään myös ns. ranskalaista merkintätapaa renkaan koon ilmoittamiseen. Tässä merkintätavassa ensimmäinen luku on renkaan ulkohalkaisijan likimääräinen pituus millimetreinä. Ensimmäinen luku ei siis tarkoita renkaan sisähalkaisijan pituutta millimetreinä, kuten ISO-standardissa, eikä se ole myöskään renkaan ulkohalkaisijan tarkka mitta, vaan on enemmänkin renkaan nimellinen halkaisija, mikä aiheuttaa sekaannuksia. Ensimmäisen luvun jälkeen seuraa numero-kirjain-yhdistelmä, jossa numerot merkitsevät renkaan leveyttä. Esimerkiksi merkintä 700 x 23C tarkoittaa rengasta, jonka ulkohalkaisijan pituus on likimain 700 mm ja leveys noin 23 mm. [2]

Ranskalaisen merkintätavan viimeinen kirjain (esim. C) ilmoittaa vanteen koon yhdessä merkintätavan ensimmäisen luvun kanssa. Esimerkiksi merkintä 700 x 23C tarkoittaa, että rengas sopii vanteelle 700 C, joka vastaa ISO-standardin mukaista halkaisijaltaan 622 mm vannetta. 700 B taasen tarkoittaa halkaisijaltaan 635 mm vannetta. Siispä aakkosissa aikaisempi kirjain merkitsee halkaisijaltaan suurempaa vannetta. Sen sijaan merkintä 650 x 23C tarkoittaa, että rengas sopii halkaisijaltaan 571 mm vanteelle (650 C). Viimeinen kirjain ei siis yksinään määritä vanteen halkaisijaa vaan yhdessä renkaan ulkohalkaisijan nimellisen mitan kanssa. Tarkat ISO-standardin mukaiset vannekoot käyvät parhaiten selville sivun lopussa esitetystä taulukosta. [1]

Aikoinaan ranskalainen merkintätapa oli muotoa 700 C, jossa luku tarkoitti renkaan ulkohalkaisijan pituutta millimetreinä ja kirjain oli renkaan leveydestä kertova merkintä, jossa "A" tarkoitti kapeaa rengasta ja "D" leveää sekä muut kirjaimet tältä väliltä. Valmistajat eivät kuitenkaan enää yleensä käytä tätä lyhyempää merkintätapaa, vaan käytössä on edellä esitetty merkintätapa, jossa myös renkaan leveys ilmoitetaan millimetreinä. Perässä oleva kirjain ei siis nykyään kerro mitään renkaan leveydestä vaan se ilmoittaa sopivan vannekoon. [1]

Ranskalainen merkintätapa on tuumakokojen lisäksi melko sekava ja epätarkka. Kuitenkin merkintää käytetään laajalti etenkin maantiepyörien renkaissa.

ISO-standardi (ETRTO)[muokkaa]

Jotta polkupyörien renkaiden kokomerkintöihin saataisiin jotain tolkkua, on kansainvälinen standardointiorganisaatio ISO kehittänyt maailmanlaajuisen merkintätavan renkaan koon ilmoittamiseksi. Kyseessä on ISO 5775 -standardi, josta käytettiin aikanaan myös nimeä ETRTO sen kehittäjän mukaan (European Tyre and Rim Technical Organization). [1]

ISO-standardissa renkaan koko ilmoitetaan kahdella luvulla: ensin renkaan leveys millimetreinä ja toisena tärkein, eli renkaan sisähalkaisija millimetreinä. Käytännössä siis toinen numero kertoo vanteen halkaisijan, johon rengas sopii. Jos vanteen halkaisija on eri, rengas ei välttämättä sovi vanteelle.

Esimerkiksi merkintä 23-622 tarkoittaa rengasta, jonka leveys on 23 millimetriä ja renkaan sisähalkaisija on 622 millimetriä. Tämä taas vastaa tuumakoossa rengasta 28 x 7/8 ja käyttäen ranskalaista merkintätapaa rengasta 700 x 23C. [2]

Sisä- ja ulkorenkaan yhteensopivuus[muokkaa]

Sisäkumin kokomerkintä. Sisäkumi sopii ulkokumeihin, joiden leveys on välillä 28-37 mm ja halkaisija välillä 609-642 mm. Venttiilityyppi on Dunlop.
Ulkokumin kokomerkintä. Renkaan koko ISO-standardissa on siis 37-622 eli siihen sopii yllä esitetty sisäkumi, koska leveys ja halkaisija ovat sallitulla vaihteluvälillä.

Sisäkumi on aina valittava ulkokumiin sopivaksi. Liian iso sisäkumi ei ole optimaalinen pienelle ulkokumille - ja toisinpäin. Sisäkumeissa ilmoitetaan, minkä kokoisiin ulkokumeihin ne sopivat. Merkintä riippuu siitä, käyttääkö valmistaja tuumakokoja, ranskalaista merkintätapaa, ISO-standardia vai näiden yhdistelmää. Kaikissa sisäkumeissa merkinnät eivät välttämättä noudata sovittuja merkintätapoja, jolloin on viisainta varmistaa oikeankokoisen sisä- tai ulkorenkaan hankinta myyjältä.

Esimerkiksi sisärenkaan merkintä 700 x 18-25 tarkoittaa, että rengas sopii niihin ulkorenkaisiin, jotka on merkitty ranskalaisittain 700 x 18, 700 x 25 tai tältä väliltä. Halkaisija pitää olla siis aina sama, mutta renkaan leveys saa vaihdella annetulla välillä. Esimerkissä mainittu sisärengas sopisi esimerkiksi ulkorenkaaseen, jonka koko on 700 x 23C. Tuumakokoja käytettäessä merkintätapa on hyvin samanlainen. Sisärengas merkittynä 26 x 1.75-2.5 sopii esim. ulkorenkaaseen 26 x 2.0. Halkaisijan pitää taas olla sama, mutta leveys puolestaan saa vaihdella. Viivojen tilalla käytetään joskus myös kauttaviivaa, eli esim. merkinnät 700 x 18-25 ja 700 x 18/25 vastaavat toisiaan. [3]

Käytettäessä ISO-standardin mukaista merkintätapaa sopivuus ulkorenkaaseen ilmoitetaan muodossa 18/25 - 622/630. Tässä siis ensimmäinen luku kertoo, että ulkorenkaan leveys voi olla 18-25 mm ja halkaisija 622-630 mm. Esimerkiksi viereisessä kuvassa esitetty sisärengas 28/37-609/642 sopii ulkorenkaaseen 37-622. [3]

Sisärenkaiden kokomerkintöjen perässä ilmoitetaan myös joskus renkaan venttiilityyppi. Esimerkiksi merkintä 26 x 1.75-2.5 Presta 42mm tarkoittaa, että renkaassa on 42 mm Presta-venttiili, kun taas merkintä 26 x 1.75-2.5 Schrader ilmaisee, että renkaassa on autonventtiili (Schrader). Venttiilityyppi on tärkeä huomioida, koska esimerkiksi maantiepyörien vanteisiin ei sovi yleensä kuin Presta-venttiili, koska Schrader on niihin liian leveä.

Rengaskokojen vertailutaulukko[muokkaa]

Alla on esitetty rengaskokojen vertailutaulukko, josta voi katsoa, miten eri merkintätavoilla esitetyt rengaskoot vastaavat toisiaan. [2] [1] [4]

Rengaskokojen vertailutaulukko
Halkaisija ISO (ETRTO) Tuumakoko Ranskalainen merkintä Käyttötarkoitus
7" 47-93 7 x 1 3/4
8" 47-94 20 x 47-50
8 x 2
50-94 200 x 50
54-110 8 x 2 1/8
8 1/2 x 2
32-137 8 x 1 1/4
10" 54-152
44-194
10 x 2
10 x 1 5/8
11" 47-222 11 x 13/4
12" 47-203 12 1/2 x 1.75
12 1/2 x 1.90
54-203 12 x 1.95
57-203 12 1/2 x 2 1/4 R
62-203 12 1/2 x 2 1/4
32-239 12 1/2 x 1 3/8 x 1 1/4 300 x 32A
57-239 12 1/2 x 2 1/4 300 x 55A
14" 57-251 14 1/2 x 2 1/4 300 x 55A
47-254 14 x 1.75 14 x 1.90
40-279 14 x 11/2 350 x 38B
37-288 14 x 1 5/8 x 1 3/8 350A
350A
350A Confort
350A Ballon
350A 1/2Ballon
350 x 32A
40-288 14 x 1 5/8 350 x 38A
44-288 14 x 1 5/8 x 1 3/8 350A
350 x 42A
32-298 14 x 1 1/4 350A
350 x 32A
16" 40-305 16 x 1.50
47-305 16 x 1.75
16 x 1.90
54-305 16 x 1.95 16 x 2.00
57-305 16 x 2.125
40-330 16 x 1 1/2 400 x 38B
28-340 400 x 30A
32-340 16 x 1 3/8 x 1 1/4 400A
400 x 32A
37-340 16 x 1 3/8 x 1 1/4 400 x 35A
400A Confort
400A Ballon 400A 1/2 Ballon
44-340 16 x 1 5/8
28-349 16 x 11/8
32-349 16 x 11/4 NL
37-349 16 x 1 3/8
17" 32-357 17 x 1 1/4
37-369 17 x 1 1/4
18" 28-355 18 x 1 1/8
40-355 18 x 1.50
47-355 18 x 1.75
18 x 1.90
37-387 18 x 1 3/8
40-387 18 x 1 1/2
28-390 18 x 1 1/8 450 x 28A 450A
37-390 18 x 1 3/8 450 x 35A
450A 450A Confort
450A Ballon
450A 1/2Ballon
55-390 450 x 55A
57-390 450 x 55A
450A
37-400 18 x 1 3/8
20" 54-400 20 x 2 x 1 3/4
20 x 2F4J
28-406 20 x 1 1/8
32-406 20 x 1.25
35-406 20 x 1.35
37-406 20 x 1 3/8
40-406 20 x 1.50
44-406 20 x 1.625
47-406 20 x 1.75
20 x 1.90
50-406 20 x 2.00
54-406 20 x 2.00
57-406 20 x 2.125
54-428 20 x 2.00
40-432 20 x 1 1/2
37-438 20 x 1 3/8 500A
40-438 20 x 1 3/8 500 x 38A
28-440 500 x 28A 500A
500A Standard
40-440 20 x 1 1/2NL 500 x 38A
28-451 20 x 1 1/8
37-451 20 x 1 3/8 B.S.
22" 44-484 22 x 15/8 x 11/2
25-489 22 x 1.00
37-489 22 x 1 3/8 NL
40-489 22 x 1 3/8 x 1 1/2
50-489 22 x 2.00
28-490 550 x 28A
550A
550A Standard
32-490 22 x 1 3/8 x 1 1/4 550 x 32A
550A
37-490 22 x 13/8 550 x 35A 550A Confort
550A Ballon
550A 1/2 Ballon
37-498 22 x 1 3/8 x 1 1/4
32-501 22 x 1 1/4
37-501 22 x 1 3/8
24" 40-507 24 x 1.50
44-507 24 x 1.625
24 x 1.75
47-507 24 x 1.75
24 x 1.85/1.90
49-507 24 x 1.85
50-507 24 x 1.90/2.00
24 x 2.00 24 x 2.125
54-507 24 x 2.10
57-507 24 x 2.125
24 x 2.00
60-507 24 x 2.35
44-531 24 x 1 5/8 x 1 1/2
40-534 24 x 1 1/2
25-540 24 x 1.00
32-540 24 x 1 3/8 x 1 1/4
24 x 1 3/8
37-540 24 x 1 3/8
40-540 24 x 1 3/8 x 1 1/2
22-541
25-541 600 x 25A
28-541 600 x 28A
600A 600A Standard
32-541 24 x 1 3/8 x 1 1/4 N4 600 x 32A
37-541 600 x 35A
600A Confort
600A Ballon
600A 1/2 Ballon
26" 25-559 26 x 1.00
35-559 26 x 1.35
37-559 26 x 1 5/8 x 1 3/8
26 x 1.40
40-559 26 x 1.50
44-559 26 x 1.625
26 x 1.50/1.75
47-559 26 x 1.75 26 x 1.85/1.90
50-559 26 x 1.90
26 x 1.95 26 x 1.90/2.00
26 x 2.00/2.10
54-559 26 x 1.95 26 x 2.10
26 x 2.125
57-559 26 x 2.125 26 x 2.20/2.25
60-559 26 x 2.35
62-559 26 x 2.50
20-571 26 x 3/4 650 x 20C
23-571 26 x 7/8 650 x 22C
40-571 26 x 1 1/2 CS
26 x 1 3/8 x 1 1/2 NL
26 x 1 5/8 x 1 1/2
650 x 35C
650 x 38C
47-571 26 x 1 3/4 650 x 45C
650 CS confort
54-571 26 x 2 x 1 3/4 650 x 50C
28-584 26 x 1 1/8 x 1 1/2 650 x 28B
32-584 650 x 32B
35-584 26 x 1 3/8 x 1 1/2 650 x 35B
650B Standard
37-584 26 x 1 1/2 x 1 3/8 26 x 1 1/2 650 x 35B
40-584 26 x 1 5/8 x 1 1/2 650 x 42B 650B Semi-Confort
650B 1/2 Ballon
20-590 650 x 20A
25-590 26 x 1 1/8, 1 1/4
26 x 1 3/8 - 1 1/4
650 x 32A
28-590 26 x 1 1/8 650 x 28A
32-590 26 x 1 1/4 26 x 1 3/8 x1 1/4 650 x 32A
35-590 26 x 1 3/8 650 x 35A
37-590 26 x 1 3/8 650 x 35A
650A
40-590 26 x 1.50
28 x 1 3/8 x 1 1/2
650 x 38A
44-590
32-597 26 x 1 1/4
27" 37-609 27 x 1 3/8 x 1 1/2
40-609 27 x 1 1/2
20-630 27 x 3/4
22-630 27 x 7/8
25-630 27 x 1.00
27 x 1 1/16
28-630 27 x 1 1/8
27 x 1 1/4 Fifty
27 x 1 1/4
32-630 27 x 1 1/4
35-630 27 x 1 3/8
28" 18-622 28 x 3/4 700 x 18C
19-622 700 x 19C
20-622 28 x 3/4 700 x 20C
22-622 28 x 7/8 700 x 22C
23-622 28 x 7/8 700 x 23C Kilpapyörät
25-622 28 x 1.00, 1 1/16 700 x 25C
28-622 28 x 1.20 700 x 28C
30-622 28 x 1 5/8 x 1 1/8 700 x 30C
32-622 28 x 1 5/8 x 1 1/4 700 x 32C
700C COURSE
35-622 28 x 1 5/8 x 1 3/8 700 x 35C
37-622 28 x 1 5/8 x 1 3/8 700 x 35C
40-622 28 x 1.50
28 x 1 5/8 x 1 3/4
700 x 38C
42-622 28 x 1.60 700 x 40C
44-622 28 x 1.625 700 x 42C
47-622 28 x 1.75 700 x 45C
50-622 28 x 1.90
28 x 2.00
700 x 50C
60-622 28 x 2.35
32-635 28 x 1 1/2 x 1 1/8 770 x 28B 700 x 28B
770B COURSE
40-635 28 x 1 1/2
28 x 1 1/2 x 1 3/8
700 x 38B
700 x 35B
700 Standard
700B Standard
44-635 28 x 1 5/8 x 1 1/2 700 x 40/42B
28-642 28 x 1 3/8 x 1 1/8 700 x 28A
37-642 28 x 1 3/8 700 x 35A

Lähteet[muokkaa]

Sponsoroidut linkit:

Aiheeseen liittyvää sisältöä...