Pyöräilyheimot: miten heimoutua kilpailematta?

Mikä ihmeen heimo?

Vaikka “heimo” sanana saattaa ensimmäisenä luodakin sinulle alkuun mielikuvia keihäänkärjistä ja sotahuudoista, se on melko osuva ilmaisu kuvaamaan tilannetta, joissa suurehko ryhmä henkilöitä muodostaa löyhän yhteenliittymän yleensä yhteisen harrastuksen tai mielenkiinnon kohteen ympärille. Heimoon kuuluvat henkilöt tuntevat yhteenkuuluvuutta ja samankaltaisuutta muodostetun ryhmän muiden jäsenten keskuudessa ja heimon yhteinen kanssakäyminen keskittyy enimmäkseen rakkaan harrastuksen ympärille.

Miten pyöräily- tai pyöräheimo sitten eroaa pyöräilyryhmästä? Pyöräilyryhmä on ensinnäkin ryhmä pyöräilijöitä, joka on verrattain kliininen ja toteava ilmaisu. Pyöräilyryhmä, tai tarkemmin ajoryhmä, on myös aktiviteettia pyöräily yleensä tavoitteellisesti harrastava henkilöiden rypäs joka sopii tavoitteista ja niihin johtavista ajankohdista, kuten treeniajoista ja treenien tavoitteista. Kun pyöräheimoa liittää yhteen spontaanisuus, ilo ja enimmäkseen suoritteiden ja tarkkojen tavoitteiden puute (kuten temppupyöräilyä tai skeittaustakin), ajoryhmä muodostuu suoritteiden ja tavoitteiden ympärille, jotka puolestaan aikataulutetaan ja optimoidaan parhaimman mahdollisen suoritteen tai tuloksen aikaansaamiseksi.

Eräänlaisia heimoja muodostavat myös pelaajien ryhmät ja erityisesti pelaajien keskusteluissa muodostuvat alajaostot. Esimerkiksi ammatikseen pelaavilla kasinopelaajilla on usein erIlaisia tavoitteita pelaamiseen nähden, kun taas sunnuntaipelaajilla pelaaminen liittyy enimmäkseen vapaa-ajanviettoon. Jos pelaaminen kasinolla kiinnostaa ajanviettona, lue lisää osoitteessa CasinoWings.com.

Miksi heimolla on merkitystä?

Sosiaalisen median avulla pyöräilyheimoja voi muodostua riippumatta alueellisista tai maan rajojen aiheuttamista rajoituksista, joskin kielialueet usein rajaavat heimoihin osallistumista. Esimerkiksi Suomen kaltaisessa maassa jossa “tosissaan” pyöräilyä harrastavia on verrattain vähän, enimmäkseen osittain kulttuurisista, osittain ilmastollisista syistä johtuen, rajaavana tekijänä ovat ennemminkin osallistujien vähyys juuri tällä kielialueella. Verrattain suuri osa pyöräilyharrastajista suuntaakin ainakin osittain ulkomaisten resurssien ääreen ja tällä tavalla kenttä kapenee entisestään. Kun tähän lisätään vielä monien harrastajien vankkumaton tavoitteellisuus, ollaan tilanteessa, jossa pienehkö harrastajien joukko pienenee ja osallistujamäärä harvenee entisestään, kunnes ryhmän koko pienenee nopeasti olemattomiin ja aktiivisuus satunnaiseen osallistumiseen keskustelupalstoille ja jo hyväksi todetun, luotettavan treenikaverin seuraksi.

Mutta mitä jos sen sijaan rohkaistaan suoritteiden ja tavoitteellisuuden rinnalla myös osallistumista ja yhteisöllisyyttä? Yhteisöllisyyden on todettu useissa ulkomaisissa tutkimuksissa ja harvemmin toteutetuissa suomalaisissa tutkimuksissa lisäävän yksilön hyvinvointia, ylläpitävän yhteisön arvoja ja vaikuttavan positiivisesti yhteisön elinympäristön koettuun ja todettuun tasoon. Yhteisössä toimiminen suojaa syrjäytymiseltä ja yksinäisyydeltä, sekä sen on todettu vaikuttavan ennaltaehkäisevästi moniin vakaviin sairauksiin ja sairauden sietokykyyn henkilön sairastuessa.

Miten heimoutua suorittamatta?

Onneksi meillä on sosiaalinen media. Sen kautta samanhenkisten harrastajien löytäminen on usein helpompaa, vaikka voikin viedä aikaa ja vaatia kärsivällisyyttä. Hyvä keino on esimerkiksi kysyä sellaisen harrastukseen liittyvän somesivun tai -ryhmän ylläpitäjien lupaa oman ryhmän mainostamiseen, jonka tietää olevan harrrastajien aktiivisesti käyttämä. Tämän jälkeen on hyvä aloittaa mahdollisimman laajalla maantieteellisellä alueella saman kieliryhmän vaikutuspiirissä, sillä rajaamalla ryhmän aluetta liikaa saatat käännyttää ovelta monta samanlaisia ajatuksia omaavaa pyöräilyn ystävää. Kun ryhmäsi on saavuttanut riittävän monta kiinnostunutta, alueelliset erot tulevat esiin kyllä luonnostaan ja alueellisia heimoja alkaa luonnollisesti myös muodostua. Tapaamisilla on mahdollisuus myös kasvaa suuremmiksi kuin kukaan osaa odottaa, esimerkiksi maastopyöräilyn ympärille on vuosien saatossa kehittynyt pienehkö mutta vannoutunut fanijoukko jonka myötä järjestetään nykyään myös vuosittaisia messuja.

Ryhmän luomisen yhteydessä on hyvä sopia yhteisistä pelisäännöistä. Näihin voivat kuulua mm. kaikkien halukkaiden osallistumisen hyväksyminen yhteisille ekskursioille (ryhmät voidaan jakaa esimerkiksi tietyn keskinopeuden mukaan) ja keskustelun rajaaminen vinkkien ja mielipiteiden piiriin. Pyöräilyn maailma hyötyisi varmasti rennommasta otteesta, tämän jälkeen kaikki riippuu sinusta ja heimostasi.

Sponsoroidut linkit:

Aiheeseen liittyvää sisältöä...